• 30 Maja 2024r.
  Imieniny obchodzi:
  Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama

Bierzmowanie

"Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do "sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego", którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu (Por. Obrzędy bierzmowania, Praenotanda, 1). Istotnie, "przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej."
Katechizm Kościoła Katolickiego 1285
Bierzmowanie jest "obrzędem" od którego wzięło się pasowanie na rycerza król brał miecz i uderzał przyszłego rycerza w ramię aby udowodnić że jest zaprawiony w boju i że nie upadnie pod ciężarem miecza. Dawniej w obrzędzie bierzmowania biskup prawą dłonią uderzał bierzmowanego w lewy policzek, pasował go na rycerza samego Boga. Ażeby bierzmowany się nie przewrócił od uderzenia po przeciwnej stronie stał świadek (wspomożyciel który zobowiązywał się do podtrzymywania bierzmowanego w wierze) i podtrzymywał go ręką prawą na prawym ramieniu aby pod naporem ręki biskupa bierzmowany nie upadł.
Powinno być dla nas czymś oczywistym że osoba którą weźmiemy sobie za świadka będzie się interesowała naszym życiem aby nas podtrzymywać i gdy będzie taka potrzeba to otrzymamy od miej wskazówki, pomoc, uwagi ewentualnie reprymendę, za każdą pomoc należy z miłością podziękować bo to przecież my prosiliśmy tę osobę o to aby za nas poręczyła i świadczyła i pomagała powstawać.

Bierzmowanie przynosi zatem wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej:

 • zakorzenia nas głębiej w Bożym synostwie, tak że możemy mówić „Abba, Ojcze!” (Rz 8,15);
 • ściślej jednoczy nas z Chrystusem;
 • pomnaża w nas dary Ducha Świętego;
 • udoskonala naszą więź z Kościołem;
 • udziela nam, jako prawdziwym świadkom Chrystusa, specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem, do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydzić się Krzyża;

 

Obowiązki Świadka od bierzmowania:

 • Modlitwa za swojego podopiecznego.
 • Zainteresowanie o jego rozwój religijny.
 • Napominanie gdy zrobi coś źle i pomoc w powrocie na właściwą drogę.

 

Na postawie Kan. 874 - § 1. Do przyjęcia zadania świadka bierzmowania może być dopuszczony ten, kto:

 • jest wyznaczony przez przyjmującego bierzmowanie albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza bierzmowania, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
 •  ukończył 16 lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
 •  jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
 • jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
 • nie jest ojcem lub matką przyjmującego bierzmowanego.

 

Dlatego nie mogą być świadkami bierzmowania osoby, które: żyją w związkach niesakramentalnych, nie mają sakramentu bierzmowania oraz młodzież nie uczęszczająca na lekcje religii.

Sakrament Bierzmowania jest zwykle udzielany w naszej parafii młodzieży gimnazjalnej z klas III, po uprzednim przygotowaniu, które trwa przez poszczególne miesiące roku szkolnego w I, II i III klasie Gimnazjum lub w klasie VI, VII i VIII szkoły podstawowej. Spotkania formacyjne dla kandydatów i ich rodziców są w kościele parafialnym na wieczornej Mszy św. przez poszczególne miesiące roku. Z uzasadnionych przyczyn katecheta może nie dopuścić kandydata do Sakramentu Bierzmowania  lub odłożyć Bierzmowanie na czas późniejszy.

Polecane strony:
Dane adresowe

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Mielcu

 

Ul. Bł. Ks. Romana Sitki 3
39-300 Mielec

tel. kontaktowy 726 017 914

w godz. urzędowania kancelarii
          17 774 58 68

 

 • Administrator danych osobowych informuje, że wszystkiedane osobowe na stronie internetowej parafii pw.Św. Mateusza Apostoła iEwangelisty w Mielcu umieszczone zostały zazgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa