• 13 Czerwca 2024r.
  Imieniny obchodzi:
  Antoniego, Gracji, Lucjana

Złota Róża

ZŁOTA RÓŻA - Apostolat modlitwy za kapłanów

 

Dnia 5 października 2023 roku w Parafii p.w. św. Mateusza Apostoła w Mielcu powstała wspólnota modlitewna apostolatu Złota Róża przy aprobacie i błogosławieństwie księdza proboszcza Janusza Kłęczka. Pierwszym opiekunem nowo powstałego dzieła był ksiądz Piotr Wąż (zm. 22.10.2023r). Animatorką jest Klaudia Rusin, która skompletowała 21 osób pragnących uczestniczyć w modlitwie i podejmować dobrowolne wyrzeczenia w niżej podanych intencjach.

 1. Dziękujemy Bogu za Sakrament Kapłaństwa.
 2. Prosimy o światło Ducha Świętego i łaskę świętości kapłanów, by byli wierni Bogu, swojemu powołaniu i mówili jednym głosem Chrystusowym.
 3. Prosimy Ducha Świętego, by wzniecił światło nowych, świętych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych.
 4. Prosimy o opiekę Maryi nad kapłanami i nad osobami konsekrowanymi, włącznie z chwiejącymi się w wierze i powołaniu.
 5. Prosimy o wieczny pokój dla zmarłych kapłanów.
 6. Prosimy o wszystkie potrzebne Łaski dla Papieża Franciszka
 7. Modlimy się o rychłą beatyfikację sług Bożych kapłańskich i zakonnych, zwłaszcza kardynała Stefana Wyszyńskiego, Augusta Hlonda i biskupa Ignacego Świrskiego oraz o kanonizację ks. Michała Sopoćko i ks. Jerzego Popiełuszki.

 

Początek modlitwy wspólnotowej rozpoczął się w pierwszy czwartek miesiąca października - miesiąca poświęconego modlitwie różańcowej o jaką tak często prosi Matka Boża. 5 października to także wspomnienie świętej Siostry Faustyny, której modlitwa za kapłanów jest odmawiana każdego dnia przez osoby należące do grupy.

 

Modlitwa św. Faustyny Kowalskiej za kapłanów

 

O Jezu mój, proszę Cię za Kościół cały, udziel mu miłości i światła Ducha Swego, daj moc słowom kapłańskim, aby serca zatwardziałe kruszyły się i wróciły do Ciebie Panie. Panie daj nam świętych kapłanów, Ty Sam ich utrzymuj w świętości. O Boski i Najwyższy Kapłanie, niech moc miłosierdzia Twego towarzyszy im wszędzie i chroni ich od zasadzek i sideł diabelskich, które ustawicznie zastawia na dusze kapłana. Niechaj moc miłosierdzia Twego, o Panie, kruszy i wniwecz obraca wszystko to, co by mogło przyćmić świętość kapłana, bo Ty wszystko możesz. (Dz 1052)

W naszej parafii mamy również relikwie świętego Jana Pawła II, który jest kolejnym patronem apostolatu. Druga z modlitw jaką odmawiamy każdego dnia w intencjach apostolatu jest modlitwa z adhortacji Pastores dabo vobis napisana przed naszego Ojca Świętego.

 

Modlitwa do Maryi za powołanych do kapłaństwa św. Jana PawłaII

 

Maryjo, Matko Jezusa Chrystusa i Matko kapłanów, przyjmij ten tytuł, którym Cię obdarzamy, by oddać cześć Twemu macierzyństwu i wraz z Tobą kontemplować Kapłaństwo Twego Syna i Twoich synów, Święta Boża Rodzicielko.

Matko Chrystusa, Kapłanowi – Mesjaszowi dałaś ludzkie ciało, by zostało namaszczone Duchem Świętym dla zbawienia ubogich i skruszonych w sercu – zachowaj kapłanów Matko Zbawiciela.

Matko wiary, Ty przyniosłaś do świątyni Syna Człowieczego, wypełnienie obietnic danych Ojcom – oddawaj Ojcu, dla Jego chwały, kapłanów Twego Syna, Arko Przymierza.

Matko Kościoła, razem z uczniami w Wieczerniku modliłaś się do Ducha Świętego za Nowy Lud i jego Pasterzy – uproś dla stanu kapłańskiego pełnię darów, Królowo Apostołów.

Matko Jezusa Chrystusa, byłaś z Nim u początków Jego życia i Jego misji, szukałaś Go wśród tłumów, gdy nauczał, stałaś przy Nim, gdy został wywyższony ponad ziemię, wyniszczony przez jedyną i wieczną ofiarę, a towarzyszył Ci Jan jako Twój Syn – przygarniaj powołanych, osłaniaj od początku ich wzrastanie, wspomagaj w życiu i w posłudze Twoich synów, Matko Kapłanów.

Każda z osób z grupy odmawia wyżej wymienione, obie modlitwy oraz rozważa jedną tajemnicę Różańca świętego oraz Koronkę do Bożego Miłosierdzia w wybranym przez siebie dniu skonsultowanym z animatorem. Modlimy się w domu, mile widziana jest modlitwa całymi rodzinami. W naszym wypadku rozważaniom poddajemy trzecią Tajemnicę światła - Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia, można również podjąć się rozważania całej części światła. Tajemnicę wybiera animator i cała grupa rozważa ją niezależnie od dnia w jakim się modli dany członek wspólnoty. Modlitwy i post wypadają tylko raz na 21 dni więc jest to idealna grupa dla ludzi zabieganych, bo tak naprawdę każdy z nas jest w stanie pomodlić się raz na trzy tygodnie, a łaski jakie spływają na wspólnotę i wszystkich kapłanów z całego świata są ogromne.

Jako Apostolat nieustannie uczymy się wszystko czynić z miłości, coraz bardziej kochać kapłanów, umiłowanych synów Jezusa i Maryi. Pragniemy poprzez miłość, modlitwę i post przyczynić się do zwycięstwa Niepokalanego Serca Maryi przez kapłanów.

Okazujemy miłość Panu Jezusowi odpowiadając na Jego wezwanie: “Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo” (Mt 9,38) odwdzięczając Mu się za dar Kapłaństwa i Eucharystii.

Okazujemy się posłuszni Maryi, zatroskanej o swoich umiłowanych synów kapłanów.
Jesteśmy w ten sposób jedną „złotą różą” (duchową) w MARYJNYM OGRODZIE RÓŻ. Naszą „różą” przyozdabiamy Sanktuarium Nieba i tron naszej Królowej. Ubogacamy Kościół, wypraszając ogrom łask dla kapłanów, alumnów i osób konsekrowanych oraz święte powołania kapłańskie.
Dajemy najpiękniejszy prezent naszym ukochanym kapłanom każdego dnia. Pan Jezus powiedział: „Proście, a będzie wam dane” (Mt 7,7) oraz „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7). Jesteśmy więc pod szczególną opieką Jezusa i Maryi oraz św. Jana Pawła II jako patrona naszego apostolatu.

Cieszymy się bliską więzią z Panem Jezusem, w oparciu o Jego słowa: „Gdzie dwaj albo trzej zebrani w imię Moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20)

W ramach Apostolatu podejmowane są różne inicjatywy, które mają na celu pomoc Kapłanom: dwa razy w roku są organizowane ogólnopolskie spotkania Apostolatu połączone z nocnym czuwaniem w intencjach kapłanów i osób zakonnych – pierwsza sobota marca na Jasnej Górze i druga sobota października w Oborach w Sanktuarium MB Bolesnej u oo. Karmelitów.
Organizujemy różne pielgrzymki, gdzie na wszystkie pielgrzymki wzbudzona jest jedna główna intencja – „W intencjach Apostolatu Złota Róża”
              Jednym z głównych zadań Apostolatu jest pomoc przy wyjeździe Kapłanów na Rekolekcje Kapłańskie do Medjugorie. Jeżeli jest potrzeba pomocy kapłanom w inny sposób np. fizycznie, materialnie, duchowo /dodatkowa modlitwa/ to również w miarę możliwości chętnie pomagamy.

 

ZADANIA OSOBY MODLĄCEJ SIĘ W APOSTOLACIE „ZŁOTA RÓŻA”

 • Wszystko czynić z miłości do Jezusa i Maryi
 • Wsłuchiwać się w głos Maryi i wszelkie zamiary, zadania polecać Maryi– prosić o pomoc
 • Żyć w przyjaźni z Duchem Świętym, prosić o światło
 • Czynić wszystko z wielką miłością. Swoje zaangażowanie uzależnić od woli Pana – nic nie czynić z własnej woli
 • Brać czynny udział w akcjach podejmowanych przez Apostolat.

 

A światło przyjdzie z nieba
I każdy zrozumie co nam czynić trzeba.
Ażeby być mocą i Bożym pokojem
Należy dla Boga oddać życie swoje.
A On je swą mocą i błogosławieństwem
Napełni od zaraz choć jesteś „maleństwem”.
Bo wielki jest Jezus, nasz Bóg Wszechmogący
I w Jego ramionach staniesz się gorący.
Wszak On twoim Ojcem i twoją nadzieją
Gdy trwasz z Nim w łączności – złe moce się chwieją.
I nic ci nie grozi, zaufaj bez granic
A poznasz co ważne, nie stracisz GO za „NIC”.
Wybieraj już teraz, czas wielki choć krótki
A zaznasz rozkoszy TAM – TU będąc malutkim.
Twa wielkość jest z Boga i w Bogu ukryta
Odkryje, rozpozna twa dusza, gdy święta.
Gdy w Bogu ukryta i z Bogiem złączona
To kocha bez granic, bo w niebo wpleciona.
Już tutaj na ziemi korzenie swe bierze
Z miłości matczynej i rajskie pacierze.
Więc śmiało do boju z miłością na czele
Bo żniwo jest wielkie – możesz zdobyć wiele.

 

Jeżeli chciałbyś lub chciałabyś dołączyć do tego pięknego dzieła i założyć taką grupę modlitewną jak nasza w swojej parafii to gorąco Cię zachęcam do kontaktu:

Klaudia Rusin - numer telefonu 785 955 505

Pomóż rozpowszechnić tą bardzo potrzebną w tych czasach inicjatywę na okolicę, w której mieszkasz.

 

Apostolat Złota Róża – Modlitwa i post za kapłanów (apostolat-zlotaroza.pl)

 

Polecane strony:
Dane adresowe

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Mielcu

 

Ul. Bł. Ks. Romana Sitki 3
39-300 Mielec

tel. kontaktowy 726 017 914

w godz. urzędowania kancelarii
          17 774 58 68

 

 • Administrator danych osobowych informuje, że wszystkiedane osobowe na stronie internetowej parafii pw.Św. Mateusza Apostoła iEwangelisty w Mielcu umieszczone zostały zazgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa