• 7 Czerwca 2023r.
    Imieniny obchodzi:
    Ariadny, Jarosława, Roberta

Wspólnota Żywej Drogi Krzyżowej

Dla Kościoła Powszechnego Stowarzyszenie Żywej Drogi Krzyżowej erygował już w 1901 roku Papież Leon XII.
Celem istnienia tej wspólnoty jest:

  • powiększanie chwały Bożej

  • większe umiłowanie Jezusa

  • łączenie własnego krzyża z męką Zbawiciela

  • nieustanna łączność z Maryją, Matką Bolesną, która trwała u stóp krzyża,

  • pogłębianie pobożności pasyjnej przez codzienne rozważanie stacji Drogi Krzyżowej,

  • duchowa łączność z członkami WŻDK przez modlitwę.

Wspólnota ta skierowana jest do każdego, kto gotowy jest codziennie rozważać jedną stację Drogi Krzyżowej i ma w sobie pragnienie rozwoju w głębszej jedności z cierpiącym Zbawicielem. Jeśli takich osób będzie 14, powstaje Wspólnota, która spośród siebie wybiera osobę odpowiedzialną. Raz w miesiącu wspólnie rozważamy Mękę Syna

 

Bożego (u nas w I piątki po mszy św.), zmieniane są stacje i spotykamy się „przy herbatce”. Przewidziany jest również wspólny opłatek i Dzień Skupienia.
Może i Ciebie Pan zaprasza na taką drogę duchowego rozwoju i pomagania Mu w zbawianiu ludzi?

Polecane strony: