• 22 Lutego 2024r.
  Imieniny obchodzi:
  Małgorzaty, Marty, Nikifora

Chrzest

 

Chrzest - sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego.

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu
(vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania.”

Katechizm Kościoła Katolickiego pkt.1213

Łaski które daje nam chrzest:

 • odpuszczenie grzechów
 • Nowe Stworzenie
 • włączenie w Kościół – Ciało Chrystusa
 • sakramentalny węzeł jedności chrześcijan
 • niezatarte znamię duchowe

Kan. 874. § 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

 • jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców,
  albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
 • ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
 • jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne
  z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
 • jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
 • nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.
 • Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem
  z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.

Dokumenty potrzebne przy chrzcie dziecka:

 • świadectwo ślubu kościelnego rodziców;
 • akt urodzenia dziecka;
 • dane personalne rodziców chrzestnych wraz z zaświadczeniem z ich parafiio życiu religijnym kandydatów na rodziców chrzestnych; jeśli dziecko jest z innej parafii rodzice winni przynieść pisemną zgodę swego proboszcza na udzielenie sakramentu chrztu.

Do chrztu świętego potrzebna jest biała szata i świeca.

 • Sakramentu Chrztu udzielamy uroczyście na Mszy św. w każdą niedzielę o godzinie 12.30, ofiarowując Mszę św. w intencji dzieci.
 • Katecheza przygotowująca do Chrztu odbywa się w soboty po Mszy wieczornej w kościele. Na tę katechezę powinni przyjść rodzice dziecka, oraz rodzice chrzestni. Chrzestni muszą być wierzącymi i praktykującymi katolikami. Wykluczone jest ich niemoralne życie, albo życie w konkubinacie lub związku niesakramentalnym. Chrzestni powinni również przystąpić do Komunii św.
 • Chrzestni, którzy są spoza naszej parafii powinni przynieść zaświadczenie ze swojej kancelarii parafialnej o tym, że taka osoba może być chrzestnym.
 • Sam Chrzest zgłaszamy wcześniej w kancelarii parafialnej w godzinach jej pracy przynosząc odpowiednie dokumenty tj: odpis aktu urodzenia z USC, oraz dane osobowe rodziców i chrzestnych.
 • Zapisywać do chrztu mają obowiązek rodzice, lub jedno z rodziców (a nie np. babcia czy sąsiadka) takiego zapisu zawsze dokonujemy osobiście, nigdy przez telefon.
 • Jeżeli rodzice dziecka mieszkają na terenie innej parafii to można zapisać dziecko do chrztu, ale za pisemną zgodą Ks. Proboszcza parafii, w której mieszkają rodzice.
 • Pamiątką chrztu jest świeca i biała szata.
 • Przy wyborze imienia kierujmy się imionami świętych i błogosławionych Kościoła.
Polecane strony:
Dane adresowe

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętego Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Mielcu

 

Ul. Bł. Ks. Romana Sitki 3
39-300 Mielec

tel. kontaktowy 726 017 914

w godz. urzędowania kancelarii
          17 774 58 68

 

 • Administrator danych osobowych informuje, że wszystkiedane osobowe na stronie internetowej parafii pw.Św. Mateusza Apostoła iEwangelisty w Mielcu umieszczone zostały zazgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa