• Twitter Ojca Św

 • Radio RDN

 • gość niedzielny

 • wiara.pl

 • Caritas Diecezji Tarnowskiej

Chrzest

 

Chrzest - sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego.
Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu
(vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania.”

  Katechizm Kościoła Katolickiego pkt.1213

 

Łaski które daje nam chrzest:

 • odpuszczenie grzechów

 • Nowe Stworzenie

 • włączenie w Kościół – Ciało Chrystusa

 • sakramentalny węzeł jedności chrześcijan

 • niezatarte znamię duchowe

 

Kan. 874. § 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

 • jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców,
  albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;

 • ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;

 • jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne
  z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;

 • jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;

 • nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

 • Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem
  z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.

 

Dokumenty potrzebne przy chrzcie dziecka:

 • świadectwo ślubu kościelnego rodziców;

 • akt urodzenia dziecka;

 • dane personalne rodziców chrzestnych wraz z zaświadczeniem z ich parafii

  o życiu religijnym kandydatów na rodziców chrzestnych;

 • jeśli dziecko jest z innej parafii rodzice winni przynieść pisemną zgodę swego proboszcza na udzielenie sakramentu chrztu.

  Do chrztu świętego potrzebna jest biała szata i świeca.

 

 • Sakramentu Chrztu udzielamy uroczyście na Mszy św. w każdą niedzielę o godzinie 12.30, ofiarowując Mszę św. w intencji dzieci.

 • Katecheza przygotowująca do Chrztu odbywa się w soboty po Mszy wieczornej w kościele. Na tę katechezę powinni przyjść rodzice dziecka, oraz rodzice chrzestni. Chrzestni muszą być wierzącymi i praktykującymi katolikami. Wykluczone jest ich niemoralne życie, albo życie w konkubinacie lub związku niesakramentalnym. Chrzestni powinni również przystąpić do Komunii św.

 • Chrzestni, którzy są spoza naszej parafii powinni przynieść zaświadczenie ze swojej kancelarii parafialnej o tym, że taka osoba może być chrzestnym.

 • Sam Chrzest zgłaszamy wcześniej w kancelarii parafialnej w godzinach jej pracy przynosząc odpowiednie dokumenty tj: odpis aktu urodzenia z USC, oraz dane osobowe rodziców i chrzestnych.

 • Zapisywać do chrztu mają obowiązek rodzice, lub jedno z rodziców (a nie np. babcia czy sąsiadka) takiego zapisu zawsze dokonujemy osobiście, nigdy przez telefon.

 • Jeżeli rodzice dziecka mieszkają na terenie innej parafii to można zapisać dziecko do chrztu, ale za pisemną zgodą Ks. Proboszcza parafii, w której mieszkają rodzice.

 • Pamiątką chrztu jest świeca i biała szata.

 • Przy wyborze imienia kierujmy się imionami świętych i błogosławionych Kościoła.

 • Numer kontaktowy

  783 579 008

 • Kalendarz imienin
  25 Stycznia 2022r.Imieniny obchodzi:
  Miłosza, Pawła, Tatiany
 • PPT Grupa 16.

 • Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego

 • V Synod Diecezji Tarnowskiej

 • Diecezja Tarnowska

 • Mała galeria