• 25 Lipca 2024r.
  Imieniny obchodzi:
  jakuba, Krzysztofa, Walentyny

Liturgiczna Służba Ołtarza

Króluj nam Chryste!

„Lektorzy i ministranci spełniają prawdziwą funkcję liturgiczną. Niech więc wykonują swój urząd z taką szczerą pobożnością i dokładnością, jak to przystoi wzniosłej posłudze i odpowiada słusznym wymaganiom Ludu Bożego” KL 29
          

Liturgiczna Służba Ołtarza jako formacja przy Bazylice św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Mielcu istnieje od 1976 roku, kiedy to podczas Wielkiego Postu po raz pierwszy odbyło się błogosławieństwo lektorów. Nabożeństwu przewodniczył ks. bp. Władysław Bobowski. Przez kolejne lata opiekunami LSO byli między innymi księża: ks. Franciszek Bondek, ks. Franciszek Cieśla, ks. Władysław Burek, ks. Marian Górski, ks. Piotr Kruczyński, ks. Grzegorz Grych, ks. Zbigniew Kmiecik, ks. Stanisław Olszak, a obecnie opiekunem jest ks. Kamil Kopyt.

 

            Jakie znaczenie dla chłopców ma wstąpienie do Liturgicznej Służby Ołtarza?

Sprzyja ono rozwojowi duchowemu, uczy odpowiedzialności i tworzy wspólnotę, która lubi ze sobą spędzać czas. Bez wątpienia najcenniejszą łaską jest możliwość bycia najbliżej Boga, głębsze poznanie Liturgii Słowa i Eucharystii. Pozwala to także stawać się lepszymi ludźmi, daje odwagę dzielenia się Dobrą Nowiną z rówieśnikami. Bez wątpienia wspólna modlitwa oraz czuwania pozwalają nam odnajdywać Boga w ciężkich dla nas momentach i podnosić się z codziennych kryzysów. Posługa uczy nas odpowiedzialności za siebie i innych.

 

Formacja ministrantów i lektorów obejmuje trzy płaszczyzny:

-osobową,

-chrześcijańską,

-liturgiczną.

 

Zasady ministranta:

 1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.

 2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.

 3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.

 4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.

 5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.

 6. Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość.

 7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.

 8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.

 9. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.

 10. Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

 

Zasady lektora:

 1. Lektor poznaje i rozważa Słowo Boże i stara się prowadzić życie według niego.

 2. Lektor starannie przygotowuje się do liturgii przez modlitwę, a także ćwiczy tekst czytań.

 3. Lektor dba o czystość swojej duszy przez regularną spowiedź. Pilnuje czystości swojego języka.

 4. Lektor świadczy o Chrystusie w swojej codzienności, przez postępowanie, postawy i sumienne wypełnianie swych obowiązków.

 5. Lektor jest przykładem dla innych, młodszych ministrantów. Swoim życiem zachęca wszystkich do naśladowania wzorców zawartych w Słowie Bożym.

 

W naszej parafii posługę lektorów pełni w tym roku dwudziestu młodych ludzi i 20 ministrantów zaś 5 chłopców przygotowuje się do wstąpienia w szeregi Liturgicznej Służby Ołtarza, będąc aspirantami.

Spotykamy się na zbiórkach raz w tygodniu, kiedy to zostają omawiane sprawy bieżące oraz zapoznanie nas z praktycznymi zadaniami posługi przy ołtarzu. W tym z ćwiczeniem zadań lektorów, do których oprócz czytania Słowa Bożego podczas nabożeństw należy przygotowanie asyst liturgicznych.

Modlimy się wspólnie na nabożeństwach w pierwsze czwartki miesiąca, prosząc Boga o łaskę powołań kapłańskich i zakonnych dla naszej diecezji oraz wspólnoty parafialnej. Szczególnie ważny dla wszystkich członków LSO jest czas Triduum Paschalnego. Czuwanie przy ciemnicy oraz adoracja Grobu Chrystusa. Nadto uczestniczymy w Nabożeństwie Ciemnej Jutrzni, która jest uwielbieniem Boga w psalmach i hymnach.

 

Obecny skład zarządu Liturgicznej Służby Ołtarza:

Ksiądz opiekun: ks. Kamil Kopyt

Prezes Liturgicznej Służby Ołtarza: Andrzej Stępień (lektor)

Zastępca prezesa: Piotr Chłoń (lektor)

Skarbnik: Hubert Miłoś (lektor)

Prezes ministrantów: Wojciech Robak (kandydat na lektora)

Polecane strony:
Dane adresowe

 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Mielcu

Ul. Bł. Ks. Romana Sitki 3
39-300 Mielec

Bank Spółdzielczy w Mielcu: 53 9183 0005 2001 0001 9608 0005

tel. kontaktowy 726 017 914

w godz. urzędowania kancelarii
          17 774 58 68

 

 • Administrator danych osobowych informuje, że wszystkiedane osobowe na stronie internetowej parafii pw.Św. Mateusza Apostoła iEwangelisty w Mielcu umieszczone zostały zazgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa