• 30 Maja 2024r.
  Imieniny obchodzi:
  Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama

Małżeństwo

"Głęboka wspólnota życia i miłości małżeńskiej, ustanowiona przez Stwórcę i unormowana Jego prawami, zawiązuje się przez przymierze małżeńskie... Sam bowiem Bóg jest twórcą  małżeństwa. Powołanie do małżeństwa jest wpisane w samą naturę mężczyzny i kobiety, którzy wyszli z ręki Stwórcy. Małżeństwo nie jest instytucją czysto ludzką, chociaż w ciągu wieków mogło ulegać licznym zmianom w różnych kulturach, strukturach społecznych i postawach duchowych. Ta różnorodność nie powinna prowadzić do zapomnienia o jego wspólnych i trwałych cechach. Chociaż godność tej instytucji nie wszędzie ukazuje się z taką samą jasnością, to jednak we wszystkich kulturach istnieje pewne zrozumienie dla znaczenia związku małżeńskiego. Szczęście osoby i społeczności ludzkiej oraz chrześcijańskiej wiąże się ściśle z pomyślną sytuacją wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej."
Katechizm Kościoła Katolickiego 160
 • Narzeczeni muszą wcześniej ukończyć katechizację przedmałżeńską.

 • Zamiar zawarcia małżeństwa zgłaszamy na 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu w godzinach pracy kancelarii parafialnej, lub po uprzednim umówieniu się. Jest to wystarczający czas na wygłoszenie zapowiedzi, udział w dniu skupienia dla narzeczonych, oraz drugie spotkanie w kancelarii.

 • Dzień skupienia dla narzeczonych jest w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 14.00 w parafii Trójcy Przenajświętszej w Mielcu.

 • Narzeczeni zgłaszają się także do USC, aby otrzymać odpowiednie dokumenty do zawarcia ślubu konkordatowego, albowiem ślub kościelny jest także zanotowany w USC i dopiero wtedy pociąga za sobą skutki cywilno – prawne.

 • Narzeczeni, dwukrotnie przystępują do Spowiedzi św. Pierwsza z tych spowiedzi powinna być spowiedzią generalną z całego życia wkrótce po wizycie w kancelarii. Drugą spowiedź najlepiej odprawić na kilka dni przed planowanym ślubem.

 • Świadkowie ślubu muszą być wierzącymi i praktykującymi katolikami. Wykluczone jest ich niemoralne życie, albo życie w konkubinacie, lub związku nie sakramentalnym. Świadkowie powinni również przystąpić do Komunii św.

 • Małżonkom, którzy urządzają wesele bez alkoholu ks. Biskup udziela specjalnego błogosławieństwa.

 • Pamiętajmy o rocznicach ślubu. Starajmy się przeżyć w sposób religijny (Spowiedź, Msza św., i Komunia św.)

 

Do kancelarii parafialnej na rozmowy przedmałżeńskie należy przynieść:

I. Pierwsze Spotkanie w Kancelarii Parafialnej - Trzy miesiące przed planowaną datą ślubu:

Wymagane dokumenty i informacje:

 • Pozwolenie Ks. Proboszcza (narzeczonej lub narzeczonego), jeżeli narzeczeni są spoza parafii

 • Dowody osobiste

 • Świadectwa chrztu i bierzmowania (jeśli ktoś był chrzczony poza parafią św. Mateusza w Mielcu)

 • Rok I Komunii Św.

 • Świadectwo z ostatniej klasy szkoły podstawowej

 • Świadectwo z ostatniej klasy Gimnazjum

 • Świadectwo z ostatniej klasy szkoły średniej

 • Świadectwa ukończenia Kursu przedmałżeńskiego

   

 

II. Drugie Spotkanie w Kancelarii Parafialnej - Nie później niż dwa tygodnie przed datą ślubu:

Wymagane dokumenty i informacje:

 • Zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach

 • Zaświadczenie o spotkaniu w Poradni Rodzinnej

 • Zaświadczenie o uczestnictwie w Dniu Skupienia

 • Zaświadczenia z USC (3 egzemplarze) – w przypadku małżeństw konkordatowych

 • Nazwiska świadków i dokładne adresy

 • Kartki od Spowiedzi – przynosimy w dniu ślubu

 

III. Poradnia Rodzinna dla Narzeczonych:

Spotkania dla narzeczonych w Poradni Rodzinnej odbywają się (w wikarówce):

w poniedziałki:  godz. 17.00-19.00.

Polecane strony:
Dane adresowe

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Mielcu

 

Ul. Bł. Ks. Romana Sitki 3
39-300 Mielec

tel. kontaktowy 726 017 914

w godz. urzędowania kancelarii
          17 774 58 68

 

 • Administrator danych osobowych informuje, że wszystkiedane osobowe na stronie internetowej parafii pw.Św. Mateusza Apostoła iEwangelisty w Mielcu umieszczone zostały zazgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa