• Twitter Ojca Św

 • Radio RDN

 • gość niedzielny

 • wiara.pl

 • Caritas Diecezji Tarnowskiej

Wspólnota Żywej Drogi Krzyżowej

Dla Kościoła Powszechnego Stowarzyszenie Żywej Drogi Krzyżowej erygował już w 1901 roku Papież Leon XII.
Celem istnienia tej wspólnoty jest:

 • powiększanie chwały Bożej
 • większe umiłowanie Jezusa
 • łączenie własnego krzyża z męką Zbawiciela
 • nieustanna łączność z Maryją, Matką Bolesną, która trwała u stóp krzyża,
 • pogłębianie pobożności pasyjnej przez codzienne rozważanie stacji Drogi Krzyżowej,
 • duchowa łączność z członkami WŻDK przez modlitwę.

Wspólnota ta skierowana jest do każdego, kto gotowy jest codziennie rozważać jedną stację Drogi Krzyżowej i ma w sobie pragnienie rozwoju w głębszej jedności z cierpiącym Zbawicielem. Jeśli takich osób będzie 14, powstaje Wspólnota, która spośród siebie wybiera osobę odpowiedzialną. Raz w miesiącu wspólnie rozważamy Mękę Syna

 

Bożego (u nas w I piątki po mszy św.), zmieniane są stacje i spotykamy się „przy herbatce”. Przewidziany jest również wspólny opłatek i Dzień Skupienia.
Może i Ciebie Pan zaprasza na taką drogę duchowego rozwoju i pomagania Mu w zbawianiu ludzi?

 • Numer kontaktowy

  783 579 008

 • Kalendarz imienin
  25 Maja 2022r.Imieniny obchodzi:
  Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
 • PPT Grupa 16.

 • Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego

 • V Synod Diecezji Tarnowskiej

 • Diecezja Tarnowska

 • Mała galeria