• 30 Maja 2024r.
    Imieniny obchodzi:
    Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama

Kapłaństwo

Kapłaństwo urzędowe, czyli hierarchiczne, biskupów i prezbiterów oraz kapłaństwo wspólne wszystkich wiernych, chociaż „jedno i drugie... we właściwy sobie sposób uczestniczy w jedynym kapłaństwie Chrystusowym”, różnią się jednak co do istoty, będąc sobie „wzajemnie przyporządkowane”. W jakim sensie? Podczas gdy kapłaństwo wspólne wiernych urzeczywistnia się przez rozwój łaski chrztu, przez życie wiarą, nadzieją i miłością, przez życie według Ducha, to kapłaństwo urzędowe służy kapłaństwu wspólnemu. Przyczynia się ono do rozwoju łaski chrztu wszystkich chrześcijan. Jest ono jednym ze środków, przez które Chrystus nieustannie buduje i prowadzi swój Kościół. Dlatego przekazuje się je przez osobny sakrament, a mianowicie sakrament święceń.

Katechizm Kościoła Katolickiego 1547

Pismo Święte o kapłaństwie:

  • Zbliżając się do Tego, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. 1P 2, 4-5
  • Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać rany serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę; aby obwieszczać rok łaski u Pana, i dzień pomsty dla naszego Boga; aby pocieszać wszystkich zasmuconych, by rozweselić płaczących na Syjonie, aby dać im wieniec, zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty smutku, pieśń chwały zamiast zgnębienia na duchu. Wy zaś będziecie nazywani kapłanami Pana, mienić was będą sługami Boga naszego. Tak mówi Pan: «Oddam im nagrodę z całą wiernością i zawrę z nimi wieczyste przymierze. Plemię ich będzie znane wśród narodów i między ludami ich potomstwo. Wszyscy, którzy ich zobaczą, uznają, że oni są szczepem, który Pan pobłogosławił». Iz 61, 1-3a., 6a., 8b-9
  • Łaska wam i pokój od Jezusa Chrystusa, świadka wiernego, pierworodnego umarłych i władcy królów ziemi. Temu, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów i uczynił nas królestwem, kapłanami dla Boga i Ojca swojego, Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Oto nadchodzi z obłokami i ujrzy Go wszelkie oko i wszyscy, którzy Go przebodli. I będą Go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Tak: Amen. Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi, Wszechmogący. Ap 1, 4-8

 

PROBOSZCZOWIE PARAFII ŚW. MATEUSZA W MIELCU

1443 – 1446 – ks. Piotr
1446 – ???? – ks. Jan z Przecławia
1491 – ???? – ks. Erazm Kromer z Krakowa
1526 – ???? – ks. Stanisław z Mielca Mielecki
1529 – ???? – ks. Bartłomiej z Turobina
1582 – 1596 – ks. Mikołaj Koczowski
1596 – 1616 – ks. Jakub Ołtarzowski
1618 – 1652 – ks. Jan Łada Skrzyński
1652 – 1681 – ks. Wojciech Karol Waśniowski
1681 – ???? – ks. Radostka z Mielca
1693 – 1695 – ks. Konstanty z Koniecpola Przedbór
1695 – 1707 – ks. Józef z Głębokiego Głębocki
1707 – 1733 – ks. Sebastian z Głębokiego Głębocki
1739 – 1743 – ks. Wojciech z Raciborska Morsztyn
1743 – 1760 – ks. Jan Kanty Wosiński
1760 – 1773 – ks. Andrzej Ankwicz
???? – ????
1782 – 1808 – ks. Tomasz Spychajewski
1808 – 1929 – ks. Jan Mikulicz de Radecki
1833 – 1843 – ks. Jan Bubula
1843 – 1867 – ks. Edmund Oraczewski
1868 – 1893 – ks. Józef Knutelski
1891 – 1903 – ks. Józef Smetana
1903 – 1932 – ks. Franciszek Pawlikowski
1933 – 1957 – ks. Michał Nawalny
1957 – 1980 – ks. Wojciech Madej
1980 – 2008 – ks. Stanisław Jurek
2008 – ??? – ks. Janusz Kłęczek

Polecane strony:
Dane adresowe

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Mielcu

 

Ul. Bł. Ks. Romana Sitki 3
39-300 Mielec

tel. kontaktowy 726 017 914

w godz. urzędowania kancelarii
          17 774 58 68

 

  • Administrator danych osobowych informuje, że wszystkiedane osobowe na stronie internetowej parafii pw.Św. Mateusza Apostoła iEwangelisty w Mielcu umieszczone zostały zazgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa