• 7 Czerwca 2023r.
    Imieniny obchodzi:
    Ariadny, Jarosława, Roberta

" Dom Św. Jana Pawła II "

 

 

Parafia Rzymsko-katolicka p.w. Św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Mielcu

realizuje projekt pn. „Dom Jana Pawła II – kontynuacja działania”.

 

Przedsięwzięcie realizowane jest w  okresie: 01.05.2020 - 31.12.2022 w  ramach projektu współfinansowanego ze środków UE  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

 

Celem projektu jest poprawa codziennego funkcjonowania osób starszych/osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu powyżej 60 roku życia, które ze względu na stan zdrowia, niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożliwością samodzielnego  wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego  i zamieszkujących  teren Gminy Miejskiej Mielec poprzez utworzenie dziennego domu pomocy  oraz objęcie usługami opiekuńczymi.

 

Wsparcie kierowane jest do:

  • 30 osób w ramach dziennego domu pomocy,

  • 5 osób w formie usług opiekuńczych.

  

" Dom Św. Jana Pawła II "

 

 

 

Informacja dotycząca wznowienia działalności Domu Św. Jana Pawła II

 

           Pragniemy poinformować, iż z dniem 01.06.2020r. zostaje wznowione funkcjonowanie dziennego domu pomocy, w ramach projektu pt. „Dom Św. Jana Pawła II kontynuacja działania” współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS, z zachowaniem wytycznych określonych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w „Rekomendacjach dotyczących działalności placówek pobytu dziennego”.

 

 

W związku z zakończoną realizacją projektu „Dom Św. Jana Pawła II- kontynuacja działania” nr RPPK.08.03.00-18-0063/19 informujemy, że istnieje możliwość skorzystania z usług, które świadczone były w  okresie trwania projektu w ramach Dziennego domu pomocy dla 30 osób oraz usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 5 osób w formie częściowo odpłatnej. Możliwość skorzystania z  tych usług zapewnia trwałość projektu do  31.08.2025.r. Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna gotowość podmiotu do świadczenia usług.

Koszt poszczególnych usług przedstawia się następująco:

- usługi opiekuńcze  w miejscu zamieszkania – 100 zł/m-c,

- wsparcie w ramach Dziennego domu pomocy 150 zł/m-c.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod numerem telefonu (+48) 17 586 22 28.

 

 

Rekrutacja do projektu

 

Zapraszamy do udziału w projekcie pt. „Dom Św. Jana Pawła II – kontynuacja działania” Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Nr RPPK.08.03.00-18-0063/19-00 

 

Polecane strony: