• Twitter Ojca Św

 • Radio RDN

 • gość niedzielny

 • wiara.pl

 • Caritas Diecezji Tarnowskiej

" Dom Św. Jana Pawła II "

 

" Dom Św. Jana Pawła II "

 

 

 

Informacja dotycząca wznowienia działalności Domu Św. Jana Pawła II

 

           Pragniemy poinformować, iż z dniem 01.06.2020r. zostaje wznowione funkcjonowanie dziennego domu pomocy, w ramach projektu pt. „Dom Św. Jana Pawła II kontynuacja działania” współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS, z zachowaniem wytycznych określonych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w „Rekomendacjach dotyczących działalności placówek pobytu dziennego”.

 

 

W związku z zakończoną realizacją projektu „Dom Św. Jana Pawła II” nr RPPK.08.03.00-18-0041/17 informujemy, że istnieje możliwość skorzystania z usług, które świadczone były w  okresie trwania projektu, czyli usług  opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, sąsiedzkich usług opiekuńczych oraz teleopieki w formie odpłatnej. Możliwość skorzystania z  tych usług zapewnia trwałość projektu do 31.10.2022 r. Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna gotowość podmiotu do świadczenia usług.

Koszt poszczególnych usług przedstawia się następująco:

- usługi opiekuńcze – 21 zł/h

- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 31 zł/h

- fizjoterapia/rehabilitacja – 100 zł/h

- sąsiedzkie usługi opiekuńcze – 21 zł/h

- teleopieka – 332,00 zł/miesiąc

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod numerem telefonu (+48) 17 586 22 28 

 

Rekrutacja do projektu

 

Zapraszamy do udziału w projekcie pt. „Dom Św. Jana Pawła II – kontynuacja działania” Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Nr RPPK.08.03.00-18-0063/19-00 

 

 • Numer kontaktowy

  783 579 008

 • Kalendarz imienin
  25 Stycznia 2022r.Imieniny obchodzi:
  Miłosza, Pawła, Tatiany
 • PPT Grupa 16.

 • Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego

 • V Synod Diecezji Tarnowskiej

 • Diecezja Tarnowska

 • Mała galeria